Γενικό Αρχειακό Υλικό

Τηλεγραφήματα & Εγκύκλιοι

 

·              19.12.1989, ΔΠΠ/Ε–Τ, Ενίσχυση δρομολογίων εν όψει εορτών.

·              15.06.1990, ΤΤΔΣ, Ακινησία κινητήριων μονάδων δικτύου Πελοποννήσου.

·              20.06.1990, ΔΠΠ/Ε–Τ, Υποκατάσταση δρομολογίων 428 & 429 από λεωφορεία.

·              05.02.1991, ΔΠΠ/Ε–Τ, Τροποποίηση κίνησης τροχαίου υλικού.

·              27.04.1991, ΔΠΠ/Ε–Τ, Θέση σε κυκλοφορία της Α/Α Μ.Α.Ν. 6524/5524.

·              28.05.1991, ΔΠΠ/Ε–Τ, Θέση σε κυκλοφορία της Α/Α Μ.Α.Ν. 6526/5526.

·              28.01.1992, ΔΠΠ/Ε–Τ, Περιστροφή επιβαταμαξών ελκόμενων συνθέσεων.

·              10.06.1992, ΔΠΠ/Ε–Τ, Δοκιμή πορείας της Α/Α Μ.Α.Ν. 6503.

·              29.06.1992, ΔΠΠ/Ε–Τ, Καθιέρωση στάσεων αμάξ. 435.

·              07.09.1992, ΔΠΠ/Γρ.Δ., Κυκλοφορία αμαξοστοιχιών μετακίνησης οπλιτών.

·              10.12.1992, ΔΠΠ/Ε–Τ, Δοκιμή πορείας της Α/Α Μ.Α.Ν. 6506.

·              31.01.1993, ΔΠΠ/Γρ.Δ., Ενίσχυση δρομολογίων εν όψει εορτασμού Υπαπαντής Σωτήρος.

·              13.08.1995, ΔΠΠ/Ε–Τ, Ενίσχυση δρομολογίων εν όψει Δεκαπενταύγουστου.

·              22.04.1997, ΔΠΠ/Γρ.Δ., Επιβολή βραδυπορίας (γραμμή Αλφειού – Κυπαρισσίας)

·              24.01.1999, Σ.Σ. Καλαμάτας, Απόσυρση και αντικατάσταση συρμού.

·              01.09.2000, ΔΠΠ/Ε–Γ’ Επιθ., Αναστολή λειτουργίας Σ.Σ. Ασπροχώματος.

 

Επιστροφή στο Γενικό Αρχειακό Υλικό