Γενικό Αρχειακό Υλικό

Δρομολόγια

 

Εγχειρίδια Δρομολογίων & Εγχειρίδια Κυκλοφορίας

·              21 Ιουνίου 1948: Δρομολόγια Αμαξοστοιχιών Δικτύου Αθηνών

·              22 Μαΐου 1955: Εγχειρίδιο Κυκλοφορίας ΣΠΑΠ

·              26 Μαΐου 1974: Εγχειρίδιο Δρομολογίων ΔΠΘ

·              23 Μαΐου 1993: Εγχειρίδιο Δρομολογίων ΔΠΠ

 

 

Γραφικοί Πίνακες

·              23 Μαΐου 1993: Γραφικός Πίνακας Γ4

 

 

Πίνακες Δρομολογίων

·              2 Ιουνίου 1985: Πίνακας Σ1, Πίνακας Σ2, Πίνακας Σ3

 

 

Συνοπτικά Δρομολόγια

·              1986 - 1987

·              2000 - 2001

 

 

Ωράρια λειτουργίας

·                23 Μαΐου 1982: ΔΠΜΘ - σταθμοί

 

 

Ειδικά δρομολόγια

·              ΔΠΠ/32347176/27.10.1982: Κυκλοφορία ειδικών ατμήλατων αμαξοστοιχιών στη διάθεση ομίλου Set Voyage.

·              ΔΠΠ/Ε–Τ/3607892/01.10.1990: Εκδρομή γερμανικού συλλόγου DGES.

 

Συναφή έγγραφα

·              ΔΠΠ/141/3604032/01.06.1993: Νέα δρομολογιακή περίοδος

 

 

Επιστροφή στο Γενικό Αρχειακό Υλικό