Γενικό Αρχειακό Υλικό

Έγγραφα & Σχέδια

 

·              Σ.Ε.Κ., Οργανισμός της Ιατρικής Υπηρεσίας των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους (1923)

·              Γ. Βουγιούκας, Επί της Διοικήσεως των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους από του Ιουνίου μέχρι τέλους του 1923 (1924)

·              Χρ. Ι. Κανελλόπουλος, Το μέλλον των Σιδηροδρόμων της Ελλάδος (1951)

·              Σ.Ε.Κ., Σχέδιον Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (1966)

 

Επιστροφή στο Γενικό Αρχειακό Υλικό