Γενικό Αρχειακό Υλικό

Διαφημιστικά έντυπα & Περιοδικά

 

 

ü   διαφημιστικό πολύπτυχο των Σ.Π.Α.Π. (1955)

ü   αφίσα του προγράμματος InterRail

ü   αφίσα του Ευρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος «Σιδηρόδρομος – Οικολογικό Μέσο Μεταφοράς»

ü   διαφημιστικό πολύπτυχο της υπηρεσίας InterCity (1990)

ü   διαφημιστικό πολύπτυχο της υπηρεσίας InterCity (1996)

ü   περιοδικό «Το τρένο» (τεύχος 1) (1997)

ü   διαφημιστικό τρίπτυχο «Εκσυγχρονισμός Σιδηροδρομικού Δικτύου – Αναβάθμιση στην Ποιότητα Ζωής» (2001)

 

 

Επιστροφή στο Γενικό Αρχειακό Υλικό