Γενικό Αρχειακό Υλικό

 

Μέσα από αυτή τη σελίδα παρέχεται αρχειακό υλικό από την ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, ταξινομημένο ως ακολούθως:

 

Δρομολόγια

Έγγραφα & Δημοσιεύσεις

Προγράμματα κυκλοφορίας

Διαφημιστικά έντυπα & Περιοδικά

Τηλεγραφήματα & εγκύκλιοι

Φωτογραφίες

 

και συμπληρώνει αυτό που παρέχεται μέσα από τις στήλες «Εκδρομή στο Λαύριο», «Εκδρομή στη Θεσσαλία» και «Σταθμοί της Αιτωλοακαρνανίας».

 

Επισημάνσεις

ü   Το υλικό αναρτάται στις στήλες της παρούσας ενότητας χωρίς καμία αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων.

ü   Προς υποστήριξη ερευνητικής εργασίας (ακαδημαΐκής ή όχι) και κατόπιν οικείου αιτήματος, μπορούν να παρασχεθούν αρχεία υψηλής ανάλυσης και χωρίς υδατογράφημα.

 

Μετάβαση στην Αρχική Σελίδα